RAAMATUN AJAN EPÄJUMALIA

 

 

Raamattu kertoo monista epäjumalista.

Niitä palvottiin hartaasti ja niihin  uskottiin.

Epäjumalien palvonta sävytti voimakkaasti

monien kansojen ja kaupunkien elämää.

Tässä luettelossa on muutamia epäjumalia

ja lyhyt selostus niistä.

 

 

 

Aamon = Ammon

Egyptin pääjumala. Kuvattiin tavallisesti oinaanpäisen ihmisen muotoiseksi.  Kanaanissa se samaistettiin Baaliin. Theben paikallinen jumala. Aamonin pyhä eläin oli oinas. Noo oli Ylä-Egyptin pääkaupunki, joka oli samalla epäjumala Aamonin palvonnan pääpaikka.

 

Adar  (Adrammelek)

Auringonjumala.

 

Adoni = Baal

Foinikialais-kreikkalainen hedelmällisyyden jumala.

 

Adrammelek  (2Kn 17:31)

Sefarvaimin jumala, jolle he mm. polttivat poikiansa tulessa. Jumalapari yhdessä Annammelekin kanssa.

 

Afrodite   (Epafras, Epafroditus)

 

Aku   (Arjok, Meesak)

Kuunjumala.

 

Ammon = Aamon

 

Amon

Egyptiläisten jumala, jonka temppeli oli Karnakissa, lähellä Luksoria. Theben suojelusjumala. Mm. Hatsepsutin korkokuvassa Amon kruunaa Hatsepsutin faraoksi. Ramses II rakensi Luksoriin Amonin, Mutin ja Khonsun temppelin. Tutankhamonin aikana Amonin palvonta vahvistui.

 

Amon-Re

Hyksojen uhatessa egyptiläisiä nämä rukoilivat Amon-Re -jumalaa ja pyysivät tätä kuulemaan heidän rukouksiaan.

Keskimmäisen valtakunnan aikana Theben paikallisjumala Amon syrjäytti Ren. Sitä palvottiin Amon-Re -nimisenä.

 

Anat   (Beet-Anat)

Baalin puoliso, Eelin ja Aseran pojan vaimo.

 

Annammelek  (Anu)   (2Kn 17:31)

Sefarmilaisten jumala, jolle he mm. polttivat poikiansa tulessa. Jumalapari yhdessä Adrammelekin kanssa.

 

Anu   (Annammelek)

Taivaan jumala.

 

Anubis

Egyptiläinen jumala. Osiriksen ja Nefthyksen poika, koira- tai sakaalijumala. Se oli kuolleiden ja palsamointitaidon jumala. Sen uskottiin saattavan kuolleet manalaan ja tuomitsevan heidät.

 

Apis-härkä

Oli yksi Ptahin ilmentymä. Pyhäkkö Memfiksessä, Egyptissä.

 

Apollo = Tyrimnos.

Aurinkojumala.

Tyatirassa oli temppeli.

 

Apollon   (Apollonia)

Taiteiden suosija, valon ja ennustustaidon jumala. Miletossa oli kuuluisa Apollonin temppeli. Patarassa oli temppeli ja oraakkeli (=eräänlainen ennustuspaikka) Korintossa temppelirauniot.

 

Apsu

Maailman luoja. Tiamatin puoliso ja Ean, Mardukin isän isä.

 

Ares (Areiopagi)

Sodanjumala

 

Artemis = Diana     (Artemas)

Luonnonvoimien, sukupuolivietin ja hedelmällisyyden jumalatar. Artemis oli roomalaisten Diana. Suuri temppeli Gerasassa.

 

Asera ~ Astarte = Baalat = Istar = Nana

Babylonialainen puujumalatar, myöhemmin hedelmällisyyden jumalatar, jonka heprealainen nimi oli Asera. Aserakarsikko, karsittuja puita. Puolison nimi oli Eel, poika Baal.

 

Asima

Hamatilaiset palvelivat Samariassa. (2Kn 17:30)

 

Asklepios

Lääkintätaidon jumala. Symbolina elävä käärme. Temppeli oli Pergamon ulkopuolella.

 

Assur (Eesarhaddon)

Assurilaisten jumala. Kilpaili Mardukin kanssa pääsystä yksijumalaiseksi.

 

Astarte = Istar = Nana = Baalat ~  Asera

Assyrialaiset palvoivat kanaanilaista perua olevaa Astartea, hedelmällisyyden jumalatarta. Muita nimiä: Istar Babyloniassa, Nana sumerilaisilla, Baalat Kanaanissa.

Astarte oli siidonilaisten jumala, jota myös Salomo vanhalla iällään seurasi.

 

Athene  (Ateena)

Viisauden jumalatar.

 

Aton = Atum  (Piitom)

Auringonjumala. Farao Amenhotep IV yritti saattaa voimaan yksijumalaisen uskonnon. Auringonkehrä Aton oli uskonnon symboli.

 

Atum

Alku- ja luojajumala. Atumia pidettiin Shun (ilman ja tyhjyyden) ja Tefenetin, eli Tefnutin (kosteuden) isänä. Atum oli myös taistelussa voittoisa hahmo, minkä kerrottiin matkaavan päivisin laivassa taivaankannen yli ja öisin toisessa laivassa manalassa.

 

Atum-Re

Oonin tärkein jumala. Se oli auringonjumala Ren, eli Ran ja luojajumala Atumin yhdistelmä.

 

Baal  = Adoni   (Asbel)  kts. Beel.

(Baal-Peor, Baal-Sebub = herra, omistaja, aviomies)

Länsiseemiläisten kansojen (kanaanilaisten, foinikialaisten jne.) kasvillisuuden- ja hedelmällisyyden jumala. Itäseemiläiset käyttivät nimeä: Beel. Alkuaan Beel -nimeä käytettiin Enlil -jumalasta, sittemmin babylonialaisten pääjumalasta Mardukista. Palvelusmenot olivat moraalittomia, keskittyneet sukupuolisuuteen. Siihen liittyi ihmisuhreja, käärmeenpalvontaa, pyhäkköporttoja ja eunukkipappeja. Foinikialais-kreikkalainen jumala Adoni tunnettiin paremmin nimellä Baal. Baalin vanhemmat olivat luojajumala Eel ja hänen vaimonsa Asera. Baalin puoliso oli rakkauden ja sodan jumalatar Anat.

 

Baalat = Astarte = Istar = Nana = Asera

 

Baal-Berit (=liiton herra)

Palveltiin Sikemissä Gideonin kuoleman jälkeen.

 

Baal-Gaad (=onnen herra)

Onnen epäjumala. Hermonin juurella samannimisellä paikkakunnalla palveltu epäjumala.

 

Baal-Haanan (= Baal on armollinen)

 

Baal-Peor (= Peorin herra)

Yksi Mooabin jumalaista, palvottiin Peorin vuoren huipulla ja israelilaiset palvoivat Sittimissä

 

Baal-Sebub (= kärpästen herra; syyttäjä, vihollinen)

Filistealaisen Ekronin kaupungin  jumala, jonka uskottiin varjelevan hyönteisiltä.

 

Bast  (Piibeset)

Kissapäinen jumalatar. Piibesetistä (Egyptistä) on kaivettu kaupungin jumalattarelle Bastille pyhitetty punaisesta graniitista tehty temppeli. Bastin kunniaksi järjestettiin vuosittain suuret juhlat, joihin kokoontui suuret joukot osanottajia.

 

Beel  (Belsassar)

Länsiseemiläisen Baalin itäseemiläinen nimitys. Alkuaan nimeä käytettiin Enlil-jumalasta, sittemmin Mardukista.

 

Beelsebul

Pahojen henkien ruhtinas, saatana. Lääkintätaidon jumala. Filistealaisen Ekronin kaupungin jumala.

 

Daagon

Filistealaisten kansallisjumala. Hedelmällisyyden jumala. Kala, jolla on ihmisen pää ja kädet. Temppelissä oli pronssinen vahtikoira.

 

Demeter  (Demetrius)

Maan kasvuvoiman ja hedelmällisyyden jumalatar.

 

Diana = Artemis

 

Dike = kostotar

Oikeuden jumalatar (Ap 28:4)

 

Dionysos  (Dionysius)

Hedelmällisyyden, sittemmin viinin jumala, merkittävän mysteeriuskonnon keskushahmo.

 

Dir-tar

Eelamilaisten jumala, mahdollisesti sama kuin Tartak.

 

Ea = Enki

Apsun ja Tiamatin poika, Mardukin isä.

 

Edom  (Oobed-Edom = (jumalatar) Edomin palvelija)

 

Eel

Luojajumala. Palvontamenot moraalittomia. Keskittyneet sukupuolisuuteen. Siihen liittyi ihmisuhreja, käärmeenpalvontaa, pyhäkköporttoja ja eunukkipappeja. Puoliso: Asera. Heidän poikansa Baal ja miniä Anat.

 

El

El on kanaanilaisten jumala, joka usein esiintyi eläinhahmoisena.

 

Enki = Ea

Vedenjumala Mesopotamiassa.

 

Enlil

Alkuaan Enlil-nimitystä käytettiin Beel -jumalasta. Sateen ja myrskyn jumala. Marduk syrjäytti myöhemmin Enlilin.

 

Esarra  (Tiglat-Pileser)

Esarran poika oli Ninib

 

Gad = Onni

Gad ja Meni ovat jumalapari. Gad onnen tuoja. Syyrialaista alkuperää.

 

Geb

Tärkeä vanhan Egyptin jumala. Geb oli maan jumala. Puoliso ja sisar oli nimeltään Nut. Vanhemmat: Shu ja Tefenet. (Joissakin lähteissä Gebin kerrotaan olevan Ran lapsenlapsi) Gebillä ja Nutilla oli lapsia: Osiris, Isis, Seteh eli Seth ja Nefthys.

 

Hadad = Hadar, Hador  (Hadadeser, Hadareser, Hadoram)

Aramilaisten epäjumala, samoja piirteitä kuin Jupiterissa (=Zeus)

 

Hadadrimmon

Tunnetaan myös nimillä Hadad ja Rimmon.

 

Hador = Hadad

 

Hari   (Aridai, Aridata)

 

Hathor

Egyptiläinen Denderan suojelusjumalatar. Oli Horuksen poika tai puoliso. Taivaanjumalatar Hathor oli lehmäpäinen rakkauden, tanssin, viinin ja viinin tuoman ilon jumalatar. Mainitaan myös kauneuden ja musiikin jumalattarena. Hänen temppelinsä rakennettiin Denderaan vähän ennen Jeesuksen syntymää. Thebessä Hathoria pidettiin kuoleman jumalattarena.

 

Hera   (Samo)

Zeuksen puoliso.

Suuri temppeli on Samo -saarella

 

Hermes = Merkurius   (Hermas, Hermogenes)

Roomalaiset kutsuivat Hermestä Merkuriukseksi. Kreikkalaisten jumala. Se oli jumalten sanansaattaja, keksijöiden, kaupan ja kaunopuheisuuden jumala. (Ap 14:12)

 

Horus (Siihor)

Vanhemmat: Isis ja Osiris. Osiris, Isis ja Horus olivat Abydoksen suojelusjumalia. Haukanpäinen taivaanjumala. Sitä kumarrettiin kolmessa päivittäisessä jumalanpalveluksessa. Se oli myös valonjumala, jonka silmät - aurinko ja kuu - näkivät kaiken. Horus liitettiin toisinaan Hathoriin - milloin tämän poikana, milloin taas puolisona. Kun Horus surmasi vanhempiensa veljen Setehin, hänestä tuli korkein jumala ja erityisesti faaraoiden suojelija. Horuksella oli temppeli Edfussa. Se on yksi Egyptin parhaiten säilyneistä ja vaikuttavimmista temppelistä. Se kattaa 7000 m2 suuruisen alueen ja sen rakentamiseen meni lähes kaksi vuosisataa (237-57eKr).

Hymen  (Hymeneus)

 

Isis

Egyptiläinen jumalatar. Osiriksen sisar ja puoliso, Horuksen äiti. Gebin ja Nutin isä. Äitijumalatar, merkittävä jumalatar Egyptissä. Isis, Osiris ja Horus olivat Abydoksen suojelusjumalia.

Rakkauden ja hyvyyden jumalattarena siitä tuli hyvin suosittu. Sanottiin, että Niilin tulvat aiheutuvat kyynelistä, jotka Isis vuodatti Osiriksen kuoltua.

 

Istar = Astarte = Baalat = Nana = Asera

 

Juno  (Junias)

Avioliiton jumalatar, Jupiterin puoliso.

 

Jupiter = Zeus

Jupiterin hahmossa oli samoja piirteitä kuin aramilaisten Hadadissa.

 

Isis

Egyptiläinen jumalatar. Osiriksen sisar ja puoliso, Horuksen äiti.

 

Kastor

Kreikkalaisessa jumaltarustossa Zeuksen ja Ledan kaksospoika. Toinen oli Pollus.

 

Kemos

Mooabilaisten kansallisjumala.

Salomo rakensi Kemokselle uhrikukkulan Jerusalemin lähelle.

 

Khnum

Egyptiläinen jumala. Ramses II rakensi Amonin, Mutin ja Khonsun temppelin Luksoriin.

 

Kijjun  = Romfa -jumala

Palvottiin Kaksoisvirran maissa. Saturnus-planeetan nimi.

 

Koos    (Barkos)

Edomilainen jumala.

 

Lama

Babylonialainen jumalatar, jonka pronssiveistos on löydetty Uurista, tehty n. 2000 v. eKr.

 

Laqamar   (Kedorlaomer)

 

Leda

Zeuksen puoliso. Kastorin ja Polluksen äiti.

 

Malkam = Melek = Milkom

Ammonilaisten kansallisjumala.

 

Manat

Tunnetaan myös nimellä Meni.

 

Marduk     (Merodak, Merodak-Baladan)

Baabelin kaupungin jumala, joka korotettiin Babylonian valtakunnan pääjumalaksi, kun Baabelista tuli pääkaupunki.

Marduk syrjäytti Enlilin. Ean poika, Apsun ja Tiamatin pojanpoika. Mardukin puoliso oli Sarpanitu, on mahdollisesti sama, kuin Sukkot-Benot. Mardukista käytettiin myöhemmin myös nimitystä Beel. Temppeli sijaitsi Baabelissa. Temppelin nimi oli Esagila. Beelin poika oli Nebo = Nabu = Nego.

 

Mars

Sodanjumala.

 

Melek = Malkam = Milkom

 

Melkart

Tyyron asukkaiden pääjumala.

 

Meni

Yhdistetään tavallisesti arabialaiseen jumalatar Manatiin.

Meni ja Gad ovat jumalapari, Meni onnettomuuden tuoja (Js 65:11)

 

Merkurius = Hermes

Roomalaiset kutsuivat nimellä Merkurius. Merkurius oli jumalten sanansaattaja. (Ap 14:8-18)

 

Merodak   (Evil-Merodak)

Babylonialainen jumala.

 

Milkom = Melek = Malkam

Ammonilaisten kansallisjumala.

 

Mitra  (Mitredat)

Hallitsija- ja valonjumala.

 

Molok

Kanaanilaisten epäjumala, jonka palvontaan liittyi ihmisten uhraaminen, oma lapsi uhrattiin. Ammonilais-iljetys.

Salomo rakensi Molokille uhrikukkulan Jerusalemin lähelle.

 

Mut

Egyptiläinen jumala. Ramses II rakensi Amonin, Mutin ja Khonsun temppelin Luksoriin.

 

Nabu = Nebo = Nego  (Nebukadnessar)

Babylonialainen jumala. Beelin (Mardukin) poika, kirjoitustaidon ja tieteitten jumala. Sen palvonnan erityinen keskus oli lähellä Baabelia sijainnut Borsippa.

 

Nanna = Astarte = Asera = Baalat = Istar

Kuunjumala. Palvottiin Kaldean Uurissa ja Harranissa. Kaldean Uurin Kaivauksissa on löydetty zikkurat, temppeli ja kuunjumalan palvontaan pyhitetyt alueet.

 

Nebo t. Nego   (Abednego)

Babylonialainen jumala. Nebo, akkadiksi Nabu, oli Beelin (Mardukin) poika, kirjoitustaidon ja tieteitten jumala. Sen palvonnan erityinen keskus oli lähellä Baabelia sijainnut Borsippa.

 

Neergal

Babylonialainen auringonjumala, jota palvottiin myös ruton, sodan ja manalan jumalana. Sillä oli leijonan ruumis, siivet ja ihmisen kasvot. Neergalin palvonnan keskus oli Kuut. (2Kn 17:30)

Baabelista koilliseen, Tell Ibrahimin rauniokaupungista on löydetty Kuutin rauniot ja sieltä myös Neergalin temppelin jäänteitä.

 

Nefthys

Egyptiläinen jumala. Gebin ja Nutin lapsi. Osiriksen, Isiksen ja Sethin sisar. Nefthyksen ja Osiriksen poika oli Anubis.

 

Neit(i)  (Aasenat) 

Egyptiläinen jumala.

 

Nereus

Merenjumala kreikkalais-roomalaisessa jumalaistarustossa.

 

Nibhas

Epäjumala, jonka avvalaiset toivat mukanaan Samariaan (2Kn 17:31). Juutalaiset rabbit arvelevat epäjumalan olevan koiran muotoisen. Toiset olettavat, että kyseessä oli babylonialaisen Nabu-jumalan paikallinen nimitys.

 

Nike

Siivekäs voitonjumalatar. Patsas Gerasassa.

 

Ninib

Esarran poika

 

Nisrok

Assyrialainen epäjumala. Nisrokilla oli temppeli Niinivessä. Sanherib surmattiin temppelissä. Mahdollisesti Nisrok olisi sama kuin Nusku.

 

Nusku

Auringon- tai tulenjumala. Mahdollisesti sama kuin Nisrok.

 

Nut

Gebin puoliso ja sisar. Vanhemmat Shu ja Tenefet. Nut oli taivaan, tulen, kuun ja tähtien äiti. Nutilla ja Gebillä oli lapsia: Osiris, Isis, Seteh, eli Seth ja Nefthys.

 

Osiris

Egyptiläinen jumala kuunjumalan hahmossa. Osiris, Isis ja Horus olivat Abydoksen suojelusjumalia. Oli alun pitäen luonnon (kasvillisuuden ja elämän) jumala, jonka katsottiin opettaneen ihmisille maanviljelyksen. Osiriksen puoliso ja sisar oli Isis, poika Horus. Vanhemmat Geb ja Nut. Setah surmasi veljensä Osiriksen, mutta Isiksen pyynnöstä jumalat herättivät tämän eloon. Tämän jälkeen Osiriksesta tuli manalan hallitsija. Kuolleista herätettyä Osirista pidettiin myös hedelmällisyyden jumalana. Kuoleman jälkeen ihmisen teot punnittiin Osiriksen edessä. Osiris -jumalan palvonta levisi laajalle. Tavallisesti se kuvattiin kuninkaan hahmossa.

 

Peor

Mooabilainen jumala, jota tavallisesti nimitettiin Baal-Peoriksi.

 

Polluks

Kastorin kaksoisveli.

 

Ptah  (Noof)

Apis-härkä on yksi Ptahin ilmentymä. Memfiksen suojelusjumala. (Memfis oli ennen Egyptin pääkaupunki). Ptah oli myöhemmin koko Egyptin suojelusjumala. Luomisen ja hedelmällisyyden jumala.

 

Quirinus  (Kyrenius)

Quirinus oli sodanjumala Marsin sekä Rooman tarunomaisen perustajan Romuluksen nimi.

 

Ra = Re

Egyptin merkittävin jumala.

 

Re = Ra   (Poti-Fera = Ren antama. Oonin pappi)

Auringonjumala (Egyptissä). Oonin (Heliopolin) suojelusjumala. 4. ja 5. dynastian aikana Re tuli Egyptin suojelusjumalaksi. Keskimmäisen valtakunnan aikana Theben paikallisjumala Amon syrjäytti Ren.

 

Rimmon   (Tabrimmon)

 

Romfa

Saturnus-planeetta. Romfa on mahdollisesti sama kuin Kijjun.

 

Sakkut = Sikkut

Assyrialais-babylonialainen jumala.

 

Samas   (Sesbassar)

Mesopotamialainen auringonjumala.

 

Sarpanitu

Mardukin puoliso.

 

Sar-usur  (Sareser)

 

Saturnus

Planeettaa palvottiin Tähtijumalana Kaksoisvirran maissa. On mahdollisesti sama kuin Kijjun. (Aam. 5:26)

 

Seteh  = Seth

Egyptiläinen kuivuuden, kuumuuden ja kuoleman jumala. Gebin ja Nutin poika, Osiriksen, Isiksen ja Nefthysin veli. Surmasi veljensä Osiriksen. Horus, Osiriksen ja Isiksen poika kukisti Sethin.

 

Shu

Ilman ja tyhjyyden jumala. Tenefetin puoliso. Lapset: Geb ja Nut.

 

Sakkut = Sikkut

Assyrialais-babylonialainen jumala.

 

Sikkut = Sakkut

Assyrialais-babylonialainen jumala.

 

Sarpanitu

Mardukin puoliso.

 

Silvanus

Metsäjumala.

 

Sin   (Sanballat, Senassar)

Babylonialainen kuunjumala.

 

Sobek

Egyptiläinen krokotiilijumala.

 

Sukkot-Benot   (2Kn 17:30)

Babylonialainen jumala, jota ei ole tunnistettu. On mahdollisesti sama kuin Sarpanitu, Mardukin puoliso.

 

Sulman   (Salmaneser)

 

Tammus

Babylonialainen kasvillisuuden jumala. Se vastaa foinikialais-kreikkalaista hedelmällisyydenjumala Adonia, eli Baalia. Jerusalemin temppelissä harjoitettiin epäjumalanpalvelusta, naiset itkivät Tammusta. Ajateltiin, että Tammus kuolisi vuosittain, vastaisi kesän hellettä.

 

Tartak  (2Kn 17:31)

Avvalaisten jumala Samariassa. On mahdollisesti sama kuin eelamilaisten Dir-tar.

 

Tenefet  = Tefnut

Shun puoliso. Kosteuden jumala. Lapset: Geb ja Nut.

 

Thoth

Egyptiläinen oppineisuuden, lakien ja pyhien kirjoitusten jumala, kirjoitustaidon keksijä. Se oli jumalten kirjuri, mikä piti kirjaa Osiriksen tuomioistuimen ääressä. Thothin tunnuksia olivat lootuksen kukka ja ibislintu ja se kuvattiin usein koirankuonoisena paviaanina.

 

Tiamat

Apsun puoliso, Ean äiti, Mardukin isoäiti.

 

Tykhe

Filadelfian (Dekapolin tärkein kaupunki) henkilöitymä. Oli kreikkalainen onnellisen sattuman ja odottamattoman menestyksen jumalatar.

 

Tyrimnos  = Apollo

Lyydiassa, Tyatiran kaupungissa, oli vanhalle auringonjumala Tyrimnokselle omistettu temppeli.

 

Zeus = Jupiter   (Zeenas)

Samoja piirteitä, kuin aramilaisten Hadadissa. Efesossa oli muinoin Zeuksen alttari. Antiokhos IV Epifanes löi hopearahan, jossa on Olympos-vuorella istuvan Zeus-jumalan kuva. Turkissa Diocaesareassa oli Zeuksen temppeli, jota myöhemmin käytettiin kristillisenä kirkkona.

Puoliso oli Hera. Kreikkalaisessa mytologiassa Zeus oli korkein jumala, taivaan ja valon herra. Kreikkalainen taivaanjumala, mikä oli kaikkien jumalien ja ihmisten hallitsija. Roomalainen vastine oli Jupiter. Lystrassa oli Zeuksen temppeli. (Ap 14:8-18)

 

(133 epäjumalaa)

 

 

LOPUKSI:

 

Mooseksen antaman kymmenen käskyn ensimmäinen käsky kieltää epäjumalien palvonnan.

Kansa uskoi, että epäjumalia oli olemassa (Tuom. 11:24). Israelilaisilla oli usein voimakas kiusaus luopua omasta elävästä Jumalasta ja palvella epäjumalia.

 

Kun Israelilaiset tulivat Kanaaniin, he joutuivat epäjumalanpalvojain keskelle. Myöhemmin he solmivat avioliittoja paikallisten ihmisten kanssa ja sen johdosta vaara alkaa palvella epäjumalia tuli vielä voimakkaammaksi. Asetuttuaan maahan israelilaiset joutuivat epäjumalien pyhäkköjen ympäröimiksi. Niinpä Israel vähitellen ajautui kanaanilaiseen epäjumalanpalveluun. He alkoivat erityisesti Baalia palvoa. Baalinpalveluun liittyi Astarten palvonta. Tämän luonnonpalvonnan kaksi muotoa olivat kummankin sukupuolen käsittävä haureus, (5.Moos. 23:17), ja ihmisuhrit, (2.Kun. 17:17).

 

Toinen epäjumalanpalvelumuoto siihen aikaan oli tähtienpalvonta, joka tuli maahan Assyriasta. Sitä esiintyy Israelissa etenkin 600-luvulla. He palvoivat aurinkoa, (2.Aik. 34:4; 2.Kun. 23:11), ja lause 'leipovat uhrikakkuja taivaan kuningattarelle', (Jer. 7:18; Jer. 44:17), tarkoittaa luultavasti baabelilaisen Ishtarin ja hänen tähtikuvionsa palvontaa. Tämä 'taivaan kuningattaren' palvonta oli assyrialais-babylonialaista alkuperää. 

 

Kuvainpalvelu kohtasi profeettain taholta ankaraa vastarintaa ja tuomiota, (Hoos. 10:5; 1.Kun. 13; 2.Kun. 17:7-8).

 

Epäjumalanpalvelua nimitetään Raamatussa mm. haureudeksi ja aviorikokseksi, (3. Moos. 17:7; Hes. 16; Hoos. 1-3), hulluudeksi, (5.Moos. 32:6), kauhistukseksi, (5.Moos. 13:1-2; 5.Moos. 17:2-7; 1.Kun. 18:40).

 

Juutalaisten palattua Baabelista ja järjestyttyä lakipohjaiseksi juutalaiseksi seurakunnaksi lakkasi kaikenlaatuinen epäjumalanpalvelu.

 

 

 

Mutta me palvelemme

elävää Jumalaa!”

 

 

Copyright/julkaisemisrajoitukset:

 

Teksti on Teuvo Kopran omaisuutta.

Nämä materiaalit ovat tarkoitetut vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa web-sivuilla, eikä käyttää jälleenmyynnissä tai muissa kaupallisesti myynnissä olevissa julkaisuissa. Tämä koskee näiden tekstien kaikkia osia, lukuun ottamatta joitakin lyhyitä lainauksia, joihin on syytä liittää alkuperäislähde.

Voit kuitenkin halutessani laittaa omalle sivullesi linkin näille sivuille.

 

teuvo.kopra@iki.fi