TOURETTEN SYNDROOMA

 

Kysymys voi olla Touretten Syndroomasta, jos lapsi jatkuvasti räpyttelee silmiään, irvistelee, niiskuttaa ja rykii ikään kuin olisi vilustunut. Lapsi saattaa joutua helposti tappeluun. Usein lapsella ei ole ystäviä. Lapsen käyttäytymisestä voisi päätellä, että kysymys on huonoista tavoista, hermostuneisuudesta, peloista, psyykkisistä ongelmista tai ongelmallisista kotioloista.

Kuitenkin TS on neurologinen tauti ja kuuluu mm ICD-9:n diagnoosialueeseen mikä tehdään pelkästään oireiden perusteella.

Pääkriteerit ovat:

  1. Kasvoissa näkyviä ticsejä, liioiteltu silmien räpyttely, rykäisyt ja irvistykset. Oireet siirtyvät kaulaan, hartioihin ja yläruumiiseen. Käden tai jalan nykiminen on tyypillistä
  2. Myöhemmin seuraavat vokaaliset ticsit (hermoväreet). Tällaisia ovat niiskahdukset, rykäisy, röyhtäisyttai haukahdus. Joskus esiintyy äänekkäitä kirkaisuja ja huutoja. Echolalia (toisten tai omien sanojen toistaminen) on tyypillistä. Joskus esiintyy myös coprolalia (rumien, ei hyväksyttyjen sanojen ja sanontojen ilmaiseminen).
  3. TS-oireet voimistuvat ja heikkenevät kausiluontoisesti.
  4. Oireet muuttuvat ajan mittaan. Toinen tulee toisen tilalle. Oireita voidaan tukahduttaa tilapäisesti.

Oireisiin kuuluu myös kummallista elehtimistä, toisten ihmisten puhaltelua sekä koskettelua. Levoton yleisvaikutelmaa täydentää hermostunut liikehdintä esim. hyppely. Myös haisteleminen, pureminen

Jos lapsella on ollut näitä oireita 2-21 ikävuoden välillä, mikään muu diagnoosi ei ole mahdollinen. Kysymyksessä on Touretten Syndrooma.

Oireet tulkitaan usein väärin. Niitä sanotaan "huonoiksi tavoiksi" ja niiden uskotaan johtuvan huonoista hermoista, psyykkisistä ongelmista tai vaikeista kotioloista. Lasta sanotaan usein mahdottomaksi. TS lapasi tarvitsee ensisijaisesti ymmärrystä ja apua oppiakseen elämään tautinsa kanssa.

Touretten syndrooma on paljon enemmän kuin tics-ongelma. Usein siihen kuuluu erilaisia käyttäytymishäiriöitä, alhainen ärsytyskynnys, heikko impulssikontrolli, puheripuli, itsepäisyys, yliaktiivisuus, puutteellinen tarkkaavaisuus, levottomuus. Myös rituaaleja ja tarvetta rikkoa esineitä tai vahingoittaa itseään.

Oireyhtymää kantava ihminen saattaa kummastuttaa mustavalkoisella käytöksellään. Mitään välimuotoa ei ole olemassa. Asiat jo on tai sitten ei. Yhtälailla he tekevät asiat heti tai ei koskaan. Niinpä henkilö saattaa valvoa yön mielenkiintoisen kirjan tai asian kanssa. Heitä puuttuu jonkinlainen sisäinen säätely mekanismi.

Tutuista rutiineista poikkeaminen on vaikeaa. Puhutaan myös siirtymävaiheesta. Kun pitäisi lähteä ulos, lapsi alkaa vastustelemaan pukemista. Hän saattaa vielä hiekkalaatikolla kiljua kuin susi, mutta unohtaa pian kiukkunsa ja aloittaa leikin. Sama tappelu alkaa hetki, kun koittaa sisälle tulo aika. Ikään kuin lapselta puuttuisi kyky vaihtaa suuntaa.

Ts ihminen saattaa vaikuttaa maanisdepressiiviseltä, koska hänen on pakko tehdä vielä sitä ja tätä, hiukan tuotakin. On vaikea lopettaa. Syöminen ja nukkuminen saattaa unohtua kokonaan. Lapsilla saattaa esiintyä pitkäänkin yö kastelua.

Mielialat vaihtelevat suuresti - laidasta laitaan ilman mitään hienosäätöä. Pinna on erittäin lyhyt. Touretten syndroomaa poteva henkilö on usein yliherkkä.

Mm. säveltäjämestari Mozartin väitetään kärsineen sairaudesta.

 

 

 

 

 

PAKKOMIELTEET JA PAKKOTOIMINTA (= OCD) :

Joidenkin TS-lapsien pakonomainen käyttäytyminen voi olla ongelmallista. Usein kysymys on toistuvista rituaaleista. Lapsen on pakko toistaa toimintaa, kunnes toteaa asian "valmiiksi"

Esim. koskettaa maata joka kymmenen askeleen jälkeen.

He voivat olla hyvin systemaattisia, laskea ja kontrolloida kokoajan ympäristöään. Varsinaisia perfektionisteja missä mikään ei saa häiritä kokonaisuutta.

Pakkomielteet vaihtelevat suuresti, mutta luovat usein ahdistusta. Ajatukset voivat jatkuvasti pyöriä yhden ja saman asian ympärillä. Niiden asioiden poistamiseksi tarvitaan rituaalista käyttäytymistä. Lapsen pakkomielteenä voi myös olla vahingoittaa jotakuta, jota hän rakastaa.

Sairaus masentaa ja aiheuttaa pelkotiloja, kysymyksiä. Lisäksi pakkomielteet ja pakkotoiminta tuntuvat suorastaan mielettömiltä. Kysyy vanhemmilta erittäin paljon kärsivällisyyttä ja rakkautta.

 

SEURANNAISVAIKUTUKSET JA KÄYTTÄYMISHÄIRIÖT:

Huomiokyvyn aleneminen ja yliaktiivisuus, innostuneisuus, aggressiivisuus ja äkkipikainen käyttäytyminen. Epänormaalit nukkumistavat ja joissakin yksittäisissä tapauksisa sopimaton sukupuolinen käyttäytyminen.

ADD, ADHD, MBD JA DAMP = TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖ

Heikentynyt huomiokyky, huono keskittyminen, alhainen ärsytyskynnys ja puutteellinen mielijohteiden hallinta. Yliaktiiviset lapset voivat kärsivä vahvasta huolestuneisuudesta ja levottomuudesta. MBD/ADD kärsivien ihmisten on vaikea keskittyä määrättyyn aktiviteetteihin ja pitää mielenkiinto niissä.

Oireet pahenevat jatkuvaa keskittymistä vaativissa tilanteessa. Esim. luokkahuoneessa tai liikeneuvottelussa. Aktiviteetteja on joskus vaikea viedä loppuun saakka. He saattavat vaikuttaa huonokuuloisilta ja huonomuistisilta. Innostuneisuus ilmenee siten, että he toistuvasti keskeyttävät muita ja eivät hallitse sosiaalisissa taitoja. Yliaktiivisuuden merkkejä ovat hermostunut liikehdintä, levottomuus ja äänekäs puhe.

ITSEÄÄN VAHINGOITTAVA KÄYTÖS

Itseään vahingoittava käytös vaivaa ientä osaa TS-potilaita.. He lyövät tai lämäyttävät itseään, hakkaavat päätään pöytään tai seinään. Heillä on ankaria ticsejä, jotka voivat aiheuttaa mm. lihasrevähdyksiä. Hamapiden kiristely on myös tyypillistä. Potilailla on jonkinlainen tarve jatkaa näitä tekoja aina siihen saakka kunnes he saavuttavat määrätyn kiputilan.

OPPIMISVAIKEUKSIA:

Esim lukihäiriötä, lisärasitteita TS-potilaille. Ongelmien selvittämiseksi ja oikean opetusmenetelmän löytämiseksi vaikeuksien tarkka tutkiminen on tarpeellista.

 

Ei ole olemassa kahta samanlaista TS-tapausta. Oireet ja niiden voimakkuus vaihtelevat suuresti. Touretten Syndrooma ei vaikuta älykkyyteen. Älä unohda, että TS on osa personnallisuutta ja antaa vain hänelle toisenlaisen ilmeen.

Salli ticsit, äänet ja muut ilmaisut, jotka eivät ole fyysisesti tai sosiaalisesti vaarallista laatua. Näin osoitat lapsellesi, että hyväksyt ja tuet häntä.

Muista rakkautesi on korvaamaton !!!


Lue Touretten-sivujen tekijän oma tarina

 

 

Lähteet: MBD-infokeskuksen julkaisemat esitteet TOURETTEN SYNDROOMASTA 1-7

Saatavana myös: video-ohjelmia Touretten Syndroomasta jaa sen seurannaisoireista.

BARNAVÅRDSFÖRENINGEN I FINLAND r.y

SUOMEN LASTENHOITOYHDISYT

MBD-infokeskus

Stenbäckinkatu 7

  1. HELSINKI

Puh 09-3294 5520

Fax 09-3294 5500

Linkkejä:

www.chadd.org/tsprime.htm

www.tourette.se

www.mentalhealth.com

www.geocities.com

www.dlc.fi/~kevainfo/syndroma/tourette.htm

http://personal.inet.fi/yritys/lehtopuu/tourette.htm

 

(c)Taffy, päivitetty 6.11.1999